verantwoord-ondernemerschap

Winst en omzet kunnen nooit de enige drijfveren zijn achter het voeren van een bedrijf. Fotografie Mike van Bemmelen is al zeer lange tijd bewust bezig met verantwoord ondernemerschap, zaken die in onze ogen eigenlijk niet meer dan normaal zijn. Zo stellen wij regelmatig onze expertise ter beschikking aan sportclubs en maatschappelijk instellingen.

Milieu:

  • afvalscheiding: scheiden van papier, plastic en andere verpakkingsmaterialen om het restafval tot een minimum te beperken.
  • grondstoffengebruik: Wij streven naar een “paperless office” voor facturen, opdrachtbonnen, contracten, pinbonnen etc gaat alles digitaal
  • energieverbruik: ruim 95% van onze verlichting is led of een energiebesparend alternatief
  • vervoer, opdrachten binnen een straal van 10 km worden grotendeels met de fiets.

Samenleving

  • Sport is in onze ogen zeer belangrijk voor onze maatschappij. Sport is belangrijk voor de gezondheid, voor sociale contacten en voor de ontwikkeling van kinderen, niet alleen lichamelijk maar ook geestelijk. Sport leidt tot samehorigheid en tot de ontwikkeling van talenten. Vandaar dat ik jaarlijks een aantal sportclubs en sportinitiatieven ondersteun.
  • Maatschappelijk doelen: wij zetten diverse middelen in ( zowel financieel als door het aanbieden van diensten) voor de ondersteuning van diverse caritatieve instellingen.